Privacy policy (English)

When you buy a ticket from us, we may need the following information: Name, address, telephone number, and e-mail address.

We make the registration of your personal information for the purpose of being able to deliver the item to you. The personal information is registered with Centrum Turist ApS and stored for five years, after which the information is deleted.

We collect personal information via our website, the Efterskolebussen app and by telephone or in person, in order to enter into and fulfill the agreement with you about the benefit you would like to receive from our services.

The customer service and finance department at Centrum Turist ApS has access to the information that is registered about you. Information submitted to Centrum Turist ApS is not passed on to third parties unless this is necessary to fulfill the agreement we have with you as a customer, and we do not register any personally sensitive information.

You also have the right to insight into what information is registered about you, what purpose it is used for, who the information may be passed on to and from where the information originates, if it is not provided by yourself. You have these rights according to the General Data Protection Regulation (GDPR) and inquiries in connection with this can be directed to Centrum Turist ApS.

Centrum Turist ApS reserves the right to continuously change and update our privacy policy, which is informed through Efterskolebussen and the website.

Persondatapolitik (Dansk)

Når du køber billet ved os, kan vi have brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, og e-mail adresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Centrum Turist ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi indsamler personoplysninger via vores website, Efterskolebus app’en og ved telefonisk eller personlig henvendelse, med henblik på at indgå og opfylde aftalen med dig, om den ydelse du gerne vil modtage fra Efterskolebussen.

Kundeservice- og finansafdeling ved Centrum Turist ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Oplysninger afgivet til Centrum Turist ApS videregives ikke til tredjemand med mindre dette er nødvendigt for at opfylde den aftale vi har med dig som kunde, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig, hvilket formål de anvendes til, hvem oplysningerne evt. videregives til, og hvorfra oplysningerne stammer, såfremt de ikke er afgivet af dig selv. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til Centrum Turist ApS.

Centrum Turist ApS forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere vores persondatapolitik, hvorfor der opdateres på Efterskolebussen og hjemmesiden.